Lärosäten Syd i Bryssel söker Handläggare/EU Policy Officer

Lärosäten Syd är en samarbetsplattform mellan lärosäten i Sydsverige: Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Samarbetet inom Lärosäten Syd syftar bland annat till att ge ökad nationell och internationell konkurrenskraft samt ökat inflytande och genomslagskraft gentemot regering, myndigheter och finansiärer. EU är en viktig arena för detta samarbete med fokus på forskning, utbildning, samverkan och innovation. Sedan 2018 har Lärosäten Syd ett gemensamt Brysselkontor och det är sedan 2021 bemannat med två handläggare som kompletterar det stöd som finns på respektive lärosäte.

Vi söker nu en handläggare – EU Policy Officer – till vårt Brysselkontor.

Sista ansökningsdag är 24 mars 2022.

Läs annonsen och sök jobbet

How do we scale up Africa-Europe academic and scientific cooperation?

This is how Universities in South Sweden and our African partners want to contribute

4 February 2022 | 13:00-15:30 | Event held digitally

In the European Commission’s policy communication towards a comprehensive strategy with Africa, it proposes that the EU partners with Africa to rapidly enhance learning, knowledge and skills, research and innovation capacities, and that it scales up EU-Africa academic and scientific cooperation with a view to creating a knowledge society and economy.

The role of universities and the capacities for African and European researchers to cooperate will be vital to deliver on this challenge. The universities that make up the network of Universities in South Sweden all have long-standing collaborations with African partners and a clear and strategic ambition to deepen these ties.

This event will present some examples of our current work and it will create a space for discussion on what are the shared needs and ambitions of European and African universities.

The event will also hear the thoughts of the European Commission on the future of EU-Africa cooperation through instruments such as Horizon Europe, in the wake of the EU-AU summit that will set out the joint strategy for the years ahead.

Read more and register for the event

Starkare samarbete för lärosätena i södra Sverige

Sedan länge samarbetar lärosätena i södra Sverige inom utbildning och forskning för bättre resursutnyttjande och högre kvalitet. Idag stärker nätverket, Lärosäten Syd, sin position ytterligare när Linnéuniversitetet går med i samarbetet. 

Högskolorna och universiteten i södra Sverige* samarbetar sedan länge inom en rad områden inom utbildning, forskarutbildning, forskning och administration. Syftet är att få ökad kvalitet, bättre resursutnyttjande och bättre kontakter med näringsliv och samhälle, både för studenter och högskolor och för det omgivande samhället. Tillsammans har Lärosäten Syd cirka 71 000 heltidsstudenter, cirka 15 000 antal anställda och cirka 18 miljarder kronor tillsammans i intäkter (2019 års siffror). Detta motsvarar cirka 25 % av hela sektorn inom dessa tre områden.  

Från och med den den 8 december utökas nätverket i och med att Linnéuniversitetet går med i nätverket.

–Med Linnéuniversitetet får vi en starkare röst, både nationellt och i Bryssel via vårt gemensamma Brysselkontor. Vi kan även utöka samarbetena och samordningen av våra verksamheter, till exempel utveckling av pedagogik, gemensamma doktorandkurser och nätverkande inom gemensamma utbildningar, säger Mats Viberg, rektor för BTH, som i år är ordförande för nätverket.

Syftet med samarbetet är att gynna studenterna och exempel på fördelar är att lärosätena samarbetar när det gäller att utveckla pedagogiken vid digital undervisning, ett högaktuellt ämne idag. Inom specialistsjuksköterskeutbildningen planerar lärosätena att samarbeta när det gäller VFU-placeringar (verksamhetsförlagd utbildning) samt att erbjuda studenterna olika aktiviteter över länsgränserna.

Lärosätena samarbetar även på forskningssidan till exempel när det gäller EU:s ramprogram för forskning och innovation. Nätverket har även som mål att verka för gemensamma frågor i en regional, nationell och internationell kontext där lärosätena kan göra skillnad och bidra till ännu bättre och starkare regioner.

För mer information, kontakta BTH:s rektor Mats Viberg via e-post: rektor@bth.se
Läs mer om Lärosäten Syd på: https://larosatensyd.se/


*Lunds universitet, Malmö universitet, Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Sveriges Lantbruksuniversitet samt Blekinge Tekniska Högskola.

Lunds universitets tillträdande rektor talar vid europeisk policykonferens

Den 18 januari deltar Professor Erik Renström, tillträdande rektor för Lunds universitet från årsskiftet, vid en digital policykonferens. Konferensen – Knowledge for a Better World: The need for Sustainability and Collaboration in a disruptive age organiseras av norska universitetet NTNU, Elsevier och nätverket UnILiON. Nätverket UnILiON samlar alla lärosäten med ett Brysselkontor, där Lärosäten Syd är medlem.

Konferensen kommer att vara en möjlighet att diskutera de bidrag som universitet gör genom forskning, innovation och utbildning för hållbar utveckling, och hur framtidens modeller för detta ser ut. Erik Renström deltar som talare vid en av panelerna då Lunds universitet valts ut som ledande inom området internationellt klimatarbete (FN:s globala mål nummer 13).

Läs mer om konferensen

Lär dig mer om samverkansprojekt i det kommande EU-ramprogrammet för forskning och innovation – Horisont Europa

Welcome to this webinar series, organised by the universities in Lärosäten Syd. The series will present the opportunities for collaborative research and innovation in Horizon Europe.

The European Union’s next framework programme for research and innovation – Horizon Europe – will begin on 1 January 2021. The largest part of the budget will go to the part, or pillar, of the programme called Global Challenges and European Industrial Competitiveness. This pillar funds collaborative research and innovation projects requiring partners from at least three countries. Participating in such projects is a great opportunity to further researchers’ international networks, and thereby careers.

The pillar is divided into six thematic clusters. We organise a series of five webinars to cover all six clusters. During each webinar, you will get a short introduction to Horizon Europe and learn more about the purpose and context of each cluster, as well as first information about the draft topics and calls that are planned for 2021-2022. The various missions that will features in Horizon Europe will also be covered.

Läs mer och anmälan

Informationsmöte om COST

Datum: 13 februari 2020

Plats: Malmö universitet

Adress: Hörsal G8:125, Gäddan, Citadellsvägen 7

Organiseras av: Lärosäten Syd

Mötet hålls på engelska.

COST stands for European Cooperation in Science and Technology and is a funding organisation for research and innovation networks. COST is Europe’s longest-running programme to promote transnational cooperation between researchers from all over Europe.

Through so called COST Actions, research initiatives across Europe and beyond get connected and enable researchers and innovators to grow their ideas in any science and technology field, including social sciences and humanities, by sharing them with their peers. COST Actions are bottom-up networks with a duration of four years that boost research, innovation and careers.

Networking achieved through COST Actions has proven to be a beneficial stepping stone towards building consortia with European partners that go on to apply and receive funding from the EU Framework Programme for Research and Innovation, currently Horizon 2020.

At this information day, you will learn more about COST Actions from the COST secretariat based in Brussels and understand how it can boost your own research career. You will also hear first-hand experience from peers across Lärosäten Syd, who are and have been engaged in COST Actions. The meeting will be held in English.

Agenda

12:00 – 13:00        Registration and lunch

13:00 – 13:05        Welcome address

  •  Per Hillbur, Prorektor, Malmö universitet

13:05 – 13:10        Introduction to COST in the context of European collaborative research projects

  • Rickard Eksten, Brussels representative & Senior EU Policy Officer, Lärosäten Syd

13:10 – 14:00        Participate in COST Actions and submit a proposal

  • Christer Halén, Senior Administrator – Science Operations, COST Association

14:00 – 14:15        Coffee break

14:15 – 15:15        What are the benefits from participating in COST? Examples of experience and best practice

  • Martin Persson, Professor of Health Science, Högskolan Kristianstad & COST Action Chair for European Cleft and Craniofacial Initiative for Equality in Care
  • Markus Fiedler, Professor at Department of Technology and Aesthetics, Blekinge Tekniska Högskola
  • Roger Johansson, Professor at the Institute for Urban Research, Malmö University
  • Jens Rydström, Professor at Department of Gender Studies, Lund University

15:15 – 15:35        National participation in COST and nomination procedures

  • Birgitta Boman, COST National Coordinator, Vinnova

15:35 – 16:00        Q&A

Register to attend the information meeting

Lärosäten Syd tar plats i ledningen för Brysselnätverk

Ett nytt år har börjat och sedan 1 januari ingår Brysselkontoret i sekretariatet för nätverket UnILiON under 2020. UnILiON står för Universities Informal Liaison Offices Network och är ett nätverk som samlar de lärosäten med egen representation i Bryssel. Det är därmed en viktig källa till information och intelligens om kommande policy och program, samt insikt i hur andra europeiska lärosäten organiserar sitt europeiska arbete. Sekretariatet består av sju individer från lika många kontor, och är instansen som koordinerar arbetet i nätverket.

Dessutom är Lärosäten Syds Brysselkontor sedan årsskiftet också ordförande för UnILiONs Horisont Europa-arbetsgrupp, vilken är en kanal att utbyta information om det kommande ramprogrammet.

www.unilion.eu

Lärosäten Syd lanserar kontor i Bryssel

Idag lanserar Lärosäten Syd sitt gemensamma Brysselkontor med ett symposium för ett hundratal inbjudna representanter från EU-institutioner, lärosäten och andra forsknings- och innovationsaktörer.

Syftet med kontoret är att universiteten inom Lärosäten Syd ska bli mer aktiva i att påverka policyprocesser, synliggöra forskning och forskare samt öka samarbetet med olika aktörer. Ett övergripande mål är att öka deltagandet i EU:s forskningsprogram.

Lärosäten Syds Brysselkontor finns i samma hus som Skåne European Office och Småland-Blekinge-Halland South Sweden, för att skapa en integrerad sydsvensk representation för regioner såväl som kommuner och lärosäten.

Lärosäten Syds Brysselrepresentant Rickard Eksten har varit på plats sedan september 2018.

– Det finns ett mycket stort intresse bland europeiska partners för våra lärosäten och för vår samverkansmodell, särskilt då vi är de första svenska lärosätena representerade på plats i Bryssel, säger Rickard Eksten.

Lärosäten Syd är ett nätverk för Lunds universitet, Blekinge Tekniska högskola, Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Malmö universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Läs mer om lanseringen på Lunds universitets rektor Torbjörn von Schantz blogg