Om Lärosäten Syd

Lärosäten Syd

Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Lunds universitet, Malmö universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet samarbetar sedan länge inom en rad områden inom utbildning, forskarutbildning, forskning, administrativa funktioner och samverkan med det omgivande samhället. Dessa samarbeten ger ökad kvalitet, bättre resursutnyttjande och bättre kontakter med näringsliv och samhälle, både för studenter och universitet/högskolor och för det omgivande samhället.

Den samhälleliga utvecklingen ställer nu nya krav på lärosätena. För att möta dessa krav samverkar universitet och högskolor i södra Sverige inom nätverket Lärosäten Syd. Genom denna samverkan kan vi tillsammans möta de ökade kraven och ta ett större samhällsansvar, bland annat genom att utbilda för framtiden och genom forskning och innovationer anta de utmaningar vi står inför. På detta vis gör Lärosäten Syd skillnad och bidrar till ännu bättre och starkare regioner.

Tillsammans har lärosätena i Lärosäten Syd ca 55 500 heltidsstudenter, ca 10 600 anställda och ca 14 miljarder kronor tillsammans i intäkter (2016 års siffror). Detta motsvarar ca 20 % av hela sektorn inom dessa tre områden. Här finns studenter och medarbetare från hela världen. Forskningen har en omfattande bredd med många spetsar och inkluderar stora forskningsanläggningar, ett universitetssjukhus och flera innovationskluster där nya och etablerade företag utvecklas. De sex lärosätena inom Lärosäten Syd står tillsammans för runt 20 % av den totala finansiering som går till svenska lärosäten från EU:s ramprogram för forskning och innovation (Horisont 2020).

Tillsammans skapar lärosätena en dynamisk helhet och en kunskapsmiljö för högre utbildning och forskning i södra Sverige.

BTH LogotypHögskolan Kristianstad LogotypLU Logotyp

MAU Logotyp SLU Logotyp HH Logotyp

 

 

Webbplatser

Blekinge Tekniska Högskola – www.bth.se
Högskolan i Halmstad – www.hh.se
Högskolan Kristianstad – www.hkr.se
Lunds universitet – www.lu.se
Malmö universitet – www.mau.se
Sveriges Lantbruksuniversitet – www.slu.se