Nyheter

Informationsmöte om COST

Datum: 13 februari 2020

Plats: Malmö universitet

Adress: Hörsal G8:125, Gäddan, Citadellsvägen 7

Organiseras av: Lärosäten Syd

Mötet hålls på engelska.

COST stands for European Cooperation in Science and Technology and is a funding organisation for research and innovation networks. COST is Europe’s longest-running programme to promote transnational cooperation between researchers from all over Europe.

Through so called COST Actions, research initiatives across Europe and beyond get connected and enable researchers and innovators to grow their ideas in any science and technology field, including social sciences and humanities, by sharing them with their peers. COST Actions are bottom-up networks with a duration of four years that boost research, innovation and careers.

Networking achieved through COST Actions has proven to be a beneficial stepping stone towards building consortia with European partners that go on to apply and receive funding from the EU Framework Programme for Research and Innovation, currently Horizon 2020.

At this information day, you will learn more about COST Actions from the COST secretariat based in Brussels and understand how it can boost your own research career. You will also hear first-hand experience from peers across Lärosäten Syd, who are and have been engaged in COST Actions. The meeting will be held in English.

Agenda

12:00 – 13:00        Registration and lunch

13:00 – 13:05        Welcome address

  •  Per Hillbur, Prorektor, Malmö universitet

13:05 – 13:10        Introduction to COST in the context of European collaborative research projects

  • Rickard Eksten, Brussels representative & Senior EU Policy Officer, Lärosäten Syd

13:10 – 14:00        Participate in COST Actions and submit a proposal

  • Christer Halén, Senior Administrator – Science Operations, COST Association

14:00 – 14:15        Coffee break

14:15 – 15:15        What are the benefits from participating in COST? Examples of experience and best practice

  • Martin Persson, Professor of Health Science, Högskolan Kristianstad & COST Action Chair for European Cleft and Craniofacial Initiative for Equality in Care
  • Markus Fiedler, Professor at Department of Technology and Aesthetics, Blekinge Tekniska Högskola
  • Roger Johansson, Professor at the Institute for Urban Research, Malmö University
  • Jens Rydström, Professor at Department of Gender Studies, Lund University

15:15 – 15:35        National participation in COST and nomination procedures

  • Birgitta Boman, COST National Coordinator, Vinnova

15:35 – 16:00        Q&A

Register to attend the information meeting

Lärosäten Syd tar plats i ledningen för Brysselnätverk

Ett nytt år har börjat och sedan 1 januari ingår Brysselkontoret i sekretariatet för nätverket UnILiON under 2020. UnILiON står för Universities Informal Liaison Offices Network och är ett nätverk som samlar de lärosäten med egen representation i Bryssel. Det är därmed en viktig källa till information och intelligens om kommande policy och program, samt insikt i hur andra europeiska lärosäten organiserar sitt europeiska arbete. Sekretariatet består av sju individer från lika många kontor, och är instansen som koordinerar arbetet i nätverket.

Dessutom är Lärosäten Syds Brysselkontor sedan årsskiftet också ordförande för UnILiONs Horisont Europa-arbetsgrupp, vilken är en kanal att utbyta information om det kommande ramprogrammet.

www.unilion.eu

Lärosäten Syd lanserar kontor i Bryssel

Idag lanserar Lärosäten Syd sitt gemensamma Brysselkontor med ett symposium för ett hundratal inbjudna representanter från EU-institutioner, lärosäten och andra forsknings- och innovationsaktörer.

Syftet med kontoret är att universiteten inom Lärosäten Syd ska bli mer aktiva i att påverka policyprocesser, synliggöra forskning och forskare samt öka samarbetet med olika aktörer. Ett övergripande mål är att öka deltagandet i EU:s forskningsprogram.

Lärosäten Syds Brysselkontor finns i samma hus som Skåne European Office och Småland-Blekinge-Halland South Sweden, för att skapa en integrerad sydsvensk representation för regioner såväl som kommuner och lärosäten.

Lärosäten Syds Brysselrepresentant Rickard Eksten har varit på plats sedan september 2018.

– Det finns ett mycket stort intresse bland europeiska partners för våra lärosäten och för vår samverkansmodell, särskilt då vi är de första svenska lärosätena representerade på plats i Bryssel, säger Rickard Eksten.

Lärosäten Syd är ett nätverk för Lunds universitet, Blekinge Tekniska högskola, Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Malmö universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Läs mer om lanseringen på Lunds universitets rektor Torbjörn von Schantz blogg

Lärosäten Syd fördjupar samarbete – nytt kontor i Bryssel

SAMARBETE: Lärosätena i södra Sverige stärker sitt samarbete. Nu inrättas ett gemensamt kontor i Bryssel för att skapa nätverk och större genomslag bland EU:s institutioner. Det handlar både om att stärka internationella utbyten och om att nå större framgångar med forskningsmedel från EU.

På onsdagens nätverksträff mellan lärosätenas rektorer undertecknades det avtal som innebär ett fördjupat samarbete – där Brysselkontoret är huvudpunkten.
– På detta sätt får vi en person och kontor på plats som kan följa utvecklingen i EU, bidra till det internationella samarbetet och verka mer specifikt utifrån lärosätenas intressen, säger Håkan Schroeder, ordförande i Lärosäten Syd, dekan på Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp.
– Det är viktigt att vi är på plats där saker händer på det internationella planet. Lärosätena har mycket att ge i några av vår tids stora samhällutmaningar som exempelvis flykting- och migrationsfrågorna.

rektorer2

Fr.v. Anders Hedenstierna, Håkan Schroeder, Kerstin Tham, Stephen Hwang och Torbjörn von Schantz. Håkan Pihl saknas på bilden. 

Ytterligare ett kliv

Lärosäten Syd samarbetar sedan länge gemensamt kring samhällsutmaningar som ställer nya krav på högre utbildning och forskning.

Nu tar alltså Lärosäten Syd ytterligare kliv framåt, med en fördjupad och förnyat avtal. Överenskommelsen beskriver  att samarbete ska ge ökade synergieffekter genom såväl ökad planering som erfarenhetsutbyte. Det handlar om att påverka policyprocesser, synliggöra forskning och forskare samt öka samarbetet med olika aktörer.
– Lärosätens Syds kontor kommer att ligga strategiskt i samma hus som Region Skånes och Copenhagens EU office, säger rektor Kerstin Tham, Malmö universitet. På det sättet hoppas vi lära oss av mer framgångsrika aktörer för att bland annat attrahera forskningsmedel men också etablera djupare  internationella relationer.

Kompletterande profiler 

Lärosäten Syd ser särskilda möjligheter i samarbetet genom sina kompletterande profiler som kan bidra till att hantera behov av både specialisering och bredd i verksamheten. Lärosäten Syd samarbetar exempelvis redan inom forsknings- och innovationsprojekt, kvalitetssäkring av utbildning, studentkårer och arbetsmarknadens kompetensförsörjning. Lärosäten Syd kan genom samarbete kring mobilitet möjliggöra för allt fler studenter att kombinera sina egna utbildningar genom att växla mellan lärosätena.

Artikeln ursprungligen publicerad av Malmö universitet: www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2018/Larosaten-Syd-fordjupar-samarbete—nytt-kontor-i-Bryssel/