Nyheter

Horisont Europa – mycket forskningspengar att söka

EU:s nya ramprogram Horisont Europa är generösare än någonsin. Det omfattar drygt 95,5 miljarder euro för europeiska forskare och innovatörer att dela på. De ­första utlysningarna har öppnat och resten öppnas löpande under de kommande sju åren. 
– Det är dags att förbereda ansökningarna för nästa omgång nu, tycker Caroline Sundberg, EU Policy Officer vid Lärosäten Syds Brysselkontor.

Kommissionen beskriver det nya ramprogrammet som en evolution snarare än en revolution. För även om man indexreglerar det nya från det senaste, Horisont 2020, så är det en betydande ökning av summan pengar. Caroline Sundberg förklarar det med en stark lobbying och politisk vilja.
– Det har varit ett stort tryck från forskarvärlden att vilja vara en del av projekten. Och kommissionen har lyssnat och knutit an kriterierna till de globala målen, klimat och hållbarhet, säger hon.

Virus- och vaccinforskning

En annan förklaring till det höjda totalanslaget är pandemin – mycket pengar är avsatta till virus- och vaccinforskning och samhälleliga konsekvenser av en smittspridning.Lundaforskarna är av tradition duktiga på att söka och erhålla anslag som handlar om excellens och grundforskning, exempelvis från Europeiska forskningsrådet, ERC och Marie Sklododowska-Curie, MSCA. Men LU är inte lika bra på samarbetsprojekten som kräver konsortier med andra europeiska lärosäten och industrin. Här finns det mycket mer att hämta. Lund är intressant, menar Caroline Sundberg, och uppmanar forskarna att använda sig av personalen på Brysselkontoret.
– Vi finns här för forskarna, för att hitta mer information såväl som matcha med partners vid andra lärosäten, säger hon.

Ett planeringsbidrag

Före sommaren lanserade Region Skåne ett planeringsbidrag för att öka och bredda antalet skånska samarbetsprojekts­ansökningar till Horisont Europa. Planeringsbidraget går att söka av forskare vid något av lärosätena i regionen som vill koordinera ett samarbetsprojekt.
– Det tar ju tid att skriva ansökan, så därför är ännu ett tillgängligt planeringsbidrag välkommet, tycker Caroline Sundberg.
Horisont Europa skiljer sig inte så mycket från det tidigare ramprogrammet, Horisont 2020. Precis som det förra har mer medel avsatts för industrisamarbete och innovationer och nyttiggörande av forsknings­resultat. Caroline Sundberg kan dock urskilja fyra nyheter:
•     Ett euroepiskt innovationsråd, EIC, finns nu på plats för att ytterligare stimulera europeisk innovationskraft.
•     De globala målen inom Agenda 2030 har fått en ökad betydelse med fokus på att möjliggöra att de uppnås.
•     Ett genusperspektiv genomsyrar programmet med krav på jämställdhetsintegrering, jämställdhetsplaner och jämställda forskarlag.
•     Fem missioner för en starkare koppling mellan EU:s forskning och innovation och samhällets behov har lanserats. Dessa missioner är inom klimatanpassning, cancer, markens tillstånd och livsmedel, klimatneutrala och smarta städer samt friska hav, kust- och inlandsvatten.
– Missionerna är till skillnad från traditionella samarbetsprojektet målstyrda med en tydlig deadline för när det önskade resultatet ska vara uppnått, säger Caroline Sundberg.

FSI i Lund

Hon och hennes kollega i Bryssel, Rickard Eksten, tillhör sektionen Forskning, samverkan och innovation, och i Lund finns den del av sektionen som kan hjälpa till med mer praktiska ting kring forskningsansökningarna.
– Kontakta Forskningsservice för mer information om aktuella utlysningar och vilket stöd som går att få. Genom dem når man också oss i Bryssel.

Porträtt på kvinna.
Caroline Sundberg arbetar på Lärosäten Syds Brysselkontor. Foto: Melinda Szabo

Denna artikel publicerades i Lunds Universitets Magasin – LUM, den 7 oktober 2021

Brysselkontoret stärker engagemang i viktiga nätverk

Sedan 1 juli är Brysselkontoret, genom Caroline Sundberg, co-lead för arbetsgruppen Science & Education for Society i vårt Brysselnätverk ERRIN – European Regions Research and Innovation Network.

Sedan tidigare är även Brysselkontoret co-lead för ERRINs Policyarbetsgrupp, genom Rickard Eksten.

Detta engagemang i vårt viktiga nätverk ERRIN ger Lärosäten Syd ytterligare synlighet bland aktörer i Bryssel, samt fler möjligheter att öka vår profil, bättre bevaka policy och främja samarbeten med europeiska partner.

Webbinarium om det Europeiska utbildningsområdet

Sedan 2017 har det Europeiska utbildningsområdet (EEA) varit en högt prioriterad fråga på EU:s policy agenda. Vad det innebär för EU:s medlemsstater och svenska lärosäten är något som växer fram progressivt, en kommunikation efter en annan från Bryssel.

En förståelse för hur lärosäten påverkas och påverkar den fortsatta processen är en grundförutsättning för att bevara det kollegiala medbestämmandet och institutionella autonomin. Så, vad är det Europeiska utbildningsområdet? Vad innebär det och hur styrs det? Vad är koppling till Europauniversitetsinitiativet? Vilka kopplingar finns mellan utbildningsområdet och det Europeiska forskningsområdet (ERA)? och hur kan det enskilda lärosätet påverka dessa pågående och framtida agendor?

Under två timmar bjuder Lunds universitets Rektor in till ett informativt samtal om det Europeiska utbildningsområdet. Sophia Eriksson Waterschoot, direktör vid EU-kommissionens direktorat för utbildning, ungdom, idrott och kultur med ansvar för ungdomsfrågor, utbildning och Erasmus+, och Agneta Bladh, regeringens särskilda utredare för internationaliseringsutredningen, är inbjudna av rektor Erik Renström för att samtala om EEA ”The European Education Area” och dess betydelse för Lunds universitet.

Ladda ner agenda (PDF)

Registrera dig för webbinariet

Starkare samarbete för lärosätena i södra Sverige

Sedan länge samarbetar lärosätena i södra Sverige inom utbildning och forskning för bättre resursutnyttjande och högre kvalitet. Idag stärker nätverket, Lärosäten Syd, sin position ytterligare när Linnéuniversitetet går med i samarbetet. 

Högskolorna och universiteten i södra Sverige* samarbetar sedan länge inom en rad områden inom utbildning, forskarutbildning, forskning och administration. Syftet är att få ökad kvalitet, bättre resursutnyttjande och bättre kontakter med näringsliv och samhälle, både för studenter och högskolor och för det omgivande samhället. Tillsammans har Lärosäten Syd cirka 71 000 heltidsstudenter, cirka 15 000 antal anställda och cirka 18 miljarder kronor tillsammans i intäkter (2019 års siffror). Detta motsvarar cirka 25 % av hela sektorn inom dessa tre områden.  

Från och med den den 8 december utökas nätverket i och med att Linnéuniversitetet går med i nätverket.

–Med Linnéuniversitetet får vi en starkare röst, både nationellt och i Bryssel via vårt gemensamma Brysselkontor. Vi kan även utöka samarbetena och samordningen av våra verksamheter, till exempel utveckling av pedagogik, gemensamma doktorandkurser och nätverkande inom gemensamma utbildningar, säger Mats Viberg, rektor för BTH, som i år är ordförande för nätverket.

Syftet med samarbetet är att gynna studenterna och exempel på fördelar är att lärosätena samarbetar när det gäller att utveckla pedagogiken vid digital undervisning, ett högaktuellt ämne idag. Inom specialistsjuksköterskeutbildningen planerar lärosätena att samarbeta när det gäller VFU-placeringar (verksamhetsförlagd utbildning) samt att erbjuda studenterna olika aktiviteter över länsgränserna.

Lärosätena samarbetar även på forskningssidan till exempel när det gäller EU:s ramprogram för forskning och innovation. Nätverket har även som mål att verka för gemensamma frågor i en regional, nationell och internationell kontext där lärosätena kan göra skillnad och bidra till ännu bättre och starkare regioner.

För mer information, kontakta BTH:s rektor Mats Viberg via e-post: rektor@bth.se
Läs mer om Lärosäten Syd på: https://larosatensyd.se/


*Lunds universitet, Malmö universitet, Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Sveriges Lantbruksuniversitet samt Blekinge Tekniska Högskola.

Lunds universitets tillträdande rektor talar vid europeisk policykonferens

Den 18 januari deltar Professor Erik Renström, tillträdande rektor för Lunds universitet från årsskiftet, vid en digital policykonferens. Konferensen – Knowledge for a Better World: The need for Sustainability and Collaboration in a disruptive age organiseras av norska universitetet NTNU, Elsevier och nätverket UnILiON. Nätverket UnILiON samlar alla lärosäten med ett Brysselkontor, där Lärosäten Syd är medlem.

Konferensen kommer att vara en möjlighet att diskutera de bidrag som universitet gör genom forskning, innovation och utbildning för hållbar utveckling, och hur framtidens modeller för detta ser ut. Erik Renström deltar som talare vid en av panelerna då Lunds universitet valts ut som ledande inom området internationellt klimatarbete (FN:s globala mål nummer 13).

Läs mer om konferensen

Lär dig mer om samverkansprojekt i det kommande EU-ramprogrammet för forskning och innovation – Horisont Europa

Welcome to this webinar series, organised by the universities in Lärosäten Syd. The series will present the opportunities for collaborative research and innovation in Horizon Europe.

The European Union’s next framework programme for research and innovation – Horizon Europe – will begin on 1 January 2021. The largest part of the budget will go to the part, or pillar, of the programme called Global Challenges and European Industrial Competitiveness. This pillar funds collaborative research and innovation projects requiring partners from at least three countries. Participating in such projects is a great opportunity to further researchers’ international networks, and thereby careers.

The pillar is divided into six thematic clusters. We organise a series of five webinars to cover all six clusters. During each webinar, you will get a short introduction to Horizon Europe and learn more about the purpose and context of each cluster, as well as first information about the draft topics and calls that are planned for 2021-2022. The various missions that will features in Horizon Europe will also be covered.

Läs mer och anmälan

Informationsmöte om COST

Datum: 13 februari 2020

Plats: Malmö universitet

Adress: Hörsal G8:125, Gäddan, Citadellsvägen 7

Organiseras av: Lärosäten Syd

Mötet hålls på engelska.

COST stands for European Cooperation in Science and Technology and is a funding organisation for research and innovation networks. COST is Europe’s longest-running programme to promote transnational cooperation between researchers from all over Europe.

Through so called COST Actions, research initiatives across Europe and beyond get connected and enable researchers and innovators to grow their ideas in any science and technology field, including social sciences and humanities, by sharing them with their peers. COST Actions are bottom-up networks with a duration of four years that boost research, innovation and careers.

Networking achieved through COST Actions has proven to be a beneficial stepping stone towards building consortia with European partners that go on to apply and receive funding from the EU Framework Programme for Research and Innovation, currently Horizon 2020.

At this information day, you will learn more about COST Actions from the COST secretariat based in Brussels and understand how it can boost your own research career. You will also hear first-hand experience from peers across Lärosäten Syd, who are and have been engaged in COST Actions. The meeting will be held in English.

Agenda

12:00 – 13:00        Registration and lunch

13:00 – 13:05        Welcome address

  •  Per Hillbur, Prorektor, Malmö universitet

13:05 – 13:10        Introduction to COST in the context of European collaborative research projects

  • Rickard Eksten, Brussels representative & Senior EU Policy Officer, Lärosäten Syd

13:10 – 14:00        Participate in COST Actions and submit a proposal

  • Christer Halén, Senior Administrator – Science Operations, COST Association

14:00 – 14:15        Coffee break

14:15 – 15:15        What are the benefits from participating in COST? Examples of experience and best practice

  • Martin Persson, Professor of Health Science, Högskolan Kristianstad & COST Action Chair for European Cleft and Craniofacial Initiative for Equality in Care
  • Markus Fiedler, Professor at Department of Technology and Aesthetics, Blekinge Tekniska Högskola
  • Roger Johansson, Professor at the Institute for Urban Research, Malmö University
  • Jens Rydström, Professor at Department of Gender Studies, Lund University

15:15 – 15:35        National participation in COST and nomination procedures

  • Birgitta Boman, COST National Coordinator, Vinnova

15:35 – 16:00        Q&A

Register to attend the information meeting

Lärosäten Syd tar plats i ledningen för Brysselnätverk

Ett nytt år har börjat och sedan 1 januari ingår Brysselkontoret i sekretariatet för nätverket UnILiON under 2020. UnILiON står för Universities Informal Liaison Offices Network och är ett nätverk som samlar de lärosäten med egen representation i Bryssel. Det är därmed en viktig källa till information och intelligens om kommande policy och program, samt insikt i hur andra europeiska lärosäten organiserar sitt europeiska arbete. Sekretariatet består av sju individer från lika många kontor, och är instansen som koordinerar arbetet i nätverket.

Dessutom är Lärosäten Syds Brysselkontor sedan årsskiftet också ordförande för UnILiONs Horisont Europa-arbetsgrupp, vilken är en kanal att utbyta information om det kommande ramprogrammet.

www.unilion.eu