Lunds universitets tillträdande rektor talar vid europeisk policykonferens

Den 18 januari deltar Professor Erik Renström, tillträdande rektor för Lunds universitet från årsskiftet, vid en digital policykonferens. Konferensen – Knowledge for a Better World: The need for Sustainability and Collaboration in a disruptive age organiseras av norska universitetet NTNU, Elsevier och nätverket UnILiON. Nätverket UnILiON samlar alla lärosäten med ett Brysselkontor, där Lärosäten Syd är medlem.

Konferensen kommer att vara en möjlighet att diskutera de bidrag som universitet gör genom forskning, innovation och utbildning för hållbar utveckling, och hur framtidens modeller för detta ser ut. Erik Renström deltar som talare vid en av panelerna då Lunds universitet valts ut som ledande inom området internationellt klimatarbete (FN:s globala mål nummer 13).

Läs mer om konferensen