Brysselkontor

Lärosäten Syd har ett kontor i Bryssel sedan augusti 2018. Brysselkontoret är en gemensam resurs för att öka lärosätenas profil på EU-nivå, förbättra bevakningen av och påverkan på EU-policy samt att bygga djupare internationella partnerskap. Ett övergripande mål är att öka lärosätenas deltagande i EU:s ramprogram för forskning och innovation. Brysselkontoret är ett komplement till det stöd för forskning, samverkan och innovation på EU-nivå som finns vid lärosätena och från Bryssel fokuserar vi således på de saker som bäst görs med närvaro i Bryssel.

Brysselkontoret är behjälpligt med:

  • Bevakning av och engagemang i EU:s forskning- och innovationspolicy – framför allt EU:s ramprogram Horisont Europa 2021-2027 – samt policy inom områden av strategisk relevans för forskning vid våra lärosäten
  • Riktat verksamhetsstöd kring EU-programutlysningar, såsom bakgrundsresearch om policykontext och partnersökning inför samarbetsprojekt
  • Identifiering av exponeringsyta för Lärosäten Syd – synas och höras i paneler, delta i expertgrupper, kontaktnät, nätverk, och profilering av forskargrupper gentemot EU:s institutioner och övriga europeiska intressenter
  • Stöd med att ta fram besöksprogram till Bryssel för att främja kompetensutveckling vid lärosätena
  • Ledningsstöd genom omvärldsbevakning
  • Upprätthållande av nätverk i Bryssel, förmedling av kontakter och möjligheter, samt stöd för deltagande
  • Tillgång till mötesrum med plats för upp till 45 personer för forskare t.ex. för projektmöte eller policy-event, samt stöd med logistik kring organisation av event
  • Tillgång till arbetsplats under kortare besök i Bryssel
  • Upprätthållande av en kalender över kommande intressanta policyevent i Bryssel.

Kontorets nätverk

Lärosäten Syd är medlemmar av flera Brysselbaserade nätverk för att höja vår profil och skapa europeiska partnerskap:

Individuella lärosäten är också medlemmar av European University Association, LERU (League of European Research Universities), SGroup, Euroleague for Life Sciences, ICA – Association for European Life Sciences Universities bland andra.

Fyra av våra lärosäten ingår i EU-initiativet Europauniversitetet: Lunds universitet i EUGLOH – European University Alliance for GLObal Health, Linnéuniversitetet i EUniWell – European University for Well-Being, Malmö universitet i UNIC -European University of Post-Industrial Cities, samt Högskolan Kristianstad i COLOURS- COLlaborative innOvative sUstainable Regional univerSities.

Praktisera vid Brysselkontoret

Lärosäten Syd erbjuder praktikplats på vårt Brysselkontor, tillsammans med Skåne European Office. Läs mer om praktikantprogrammet.

Hitta till kontoret

Vårt kontor är beläget i Nordic House, i samma lokaler som Skåne European Office och Småland Blekinge Halland South Sweden EU Office. Länk till karta med vägbeskrivning och hotellrekommendationer i närheten.

Kontaktpersoner vid lärosätena

Brysselkontoret koordineras genom en arbetsgrupp, bestående av de två Brysselhandläggarna och en representant från varje lärosätes avdelning för forskningsstöd. Forskare från våra lärosäten kan antingen kontakta Brysselkontoret direkt, eller representanten vid lärosätet.