Brysselkontor

Brysselkontoret

Lärosäten Syd har ett kontor i Bryssel sedan augusti 2018. Brysselkontoret är en gemensam resurs för att öka lärosätenas profil på EU-nivå, förbättra bevakningen av och påverkan på EU-policy samt att bygga tätare internationella partnerskap. Ett övergripande mål är att öka lärosätenas deltagande i EU:s ramprogram. Brysselkontoret är ett komplement till det stöd för forskning, samverkan och innovation på EU-nivå som finns vid lärosätena och från Bryssel fokuserar vi således på de saker som bäst görs med närvaro i Bryssel.

Brysselkontoret är behjälpligt med:

  • Bevakning av EU:s forskning- och innovationspolicy – framför allt EU:s nuvarande ramprogram Horisont 2020 och det nästkommande Horisont Europa 2021-2027 – samt policy inom områden av strategisk relevans för forskning vid Lärosäten Syd
  • Påverkan av EU-programinnehåll och policyutformning genom engagemang i nätverk
  • Riktat verksamhetsstöd kring EU-programutlysningar, såsom bakgrundsresearch om policykontext och partnersökning inför samarbetsprojekt
  • Identifiering av exponeringsyta för Lärosäten Syd – synas och höras i paneler, delta i expertgrupper, kontaktnät, nätverk, och profilering av enskilda forskare
  • Stöd med att ta fram besöksprogram till Bryssel för att främja kompetensutveckling och synliggöra forskning vid lärosätena hos EU:s institutioner och övriga europeiska intressenter
  • Ledningsstöd genom omvärldsbevakning
  • Upprätthållande av nätverk i Bryssel, förmedling av kontakter och möjligheter, samt stöd för deltagande

Gällande nätverk är Lärosäten Syd medlemmar av Brysselbaserade nätverk för att höja vår profil och skapa europeiska partnerskap: European Regions Research and Innovation Network (ERRIN)Universities Informal Liaison Offices Network (UnILiON) samt det informella svenska FoI-nätverket i Bryssel. Individuella lärosäten är också medlemmar av European University Association, LERU, CESAER, SGroup bland andra.

Vårt kontor är beläget i Nordic House, i samma lokaler som Skåne European Office och Småland Blekinge Halland South Sweden EU Office.

Brysselrepresentant är Rickard Eksten. Rickard har över tio års erfarenhet i Bryssel från att ha arbetat med universitet och innovations- och miljö/klimatfrågor på EU-nivå. Läs mer om Rickard och Brysselkontoret i artiklar från LUM – Lunds Universitets Magasin, Blekinge Tekniska Högskola och Malmö universitet.

Kontakt

Rickard Eksten, Brysselrepresentant & Senior EU Policy Officer
E-post: rickard.eksten@fsi.lu.se
Telefon: +32 (0) 470 57 39 12
Adress: Lärosäten Syd, c/o Skåne European Office, Rue du Luxembourg 3, 1000 Bruxelles