Brysselkontor

Brysselkontoret

Lärosäten Syd har ett kontor i Bryssel sedan augusti 2018. Brysselkontoret är en gemensam resurs för att öka lärosätenas profil på EU-nivå, förbättra bevakningen av och påverkan på EU-policy samt att bygga tätare internationella partnerskap. Ett övergripande mål är att öka lärosätenas deltagande i EU:s ramprogram. Brysselkontoret är ett komplement till det stöd för forskning, samverkan och innovation på EU-nivå som finns vid lärosätena och från Bryssel fokuserar vi således på de saker som bäst görs med närvaro i Bryssel.

Brysselkontoret är behjälpligt med:

  • Bevakning av EU:s forskning- och innovationspolicy – framför allt EU:s nuvarande ramprogram Horisont 2020 och det nästkommande Horisont Europa 2021-2027 – samt policy inom områden av strategisk relevans för forskning vid Lärosäten Syd
  • Påverkan av EU-programinnehåll och policyutformning genom engagemang i nätverk
  • Riktat verksamhetsstöd kring EU-programutlysningar, såsom bakgrundsresearch om policykontext och partnersökning inför samarbetsprojekt
  • Identifiering av exponeringsyta för Lärosäten Syd – synas och höras i paneler, delta i expertgrupper, kontaktnät, nätverk, och profilering av enskilda forskare
  • Stöd med att ta fram besöksprogram till Bryssel för att främja kompetensutveckling och synliggöra forskning vid lärosätena hos EU:s institutioner och övriga europeiska intressenter
  • Ledningsstöd genom omvärldsbevakning
  • Upprätthållande av nätverk i Bryssel, förmedling av kontakter och möjligheter, samt stöd för deltagande

Gällande nätverk är Lärosäten Syd medlemmar av två Brysselbaserade nätverk för att höja vår profil och skapa europeiska partnerskap: European Regions Research and Innovation Network (ERRIN) och Universities Informal Liaison Offices Network (UnILiON). Individuella lärosäten är också medlemmar av European University Association, LERU, CESAER, SGroup bland andra.

Vårt kontor är beläget i Nordic House, i samma lokaler som Skåne European Office och Småland Blekinge Halland South Sweden EU Office.

Brysselrepresentant är Rickard Eksten. Rickard har över tio års erfarenhet i Bryssel från att ha arbetat med universitet och innovations- och miljö/klimatfrågor på EU-nivå. Läs mer om Rickard och Brysselkontoret i artiklar från LUM – Lunds Universitets Magasin, Blekinge Tekniska Högskola och Malmö universitet.

Kontakt

Rickard Eksten, Brysselrepresentant & Senior EU Policy Officer
E-post: rickard.eksten@fsi.lu.se
Telefon: +32 (0) 470 57 39 12
Adress: Lärosäten Syd, c/o Skåne European Office, Rue du Luxembourg 3, 1000 Bruxelles