Kontakt

Torbjörn von Schantz, ordförande för rektorsgruppen
Epost: torbjorn.von_schantz@rektor.lu.se
Telefon: 046-2227001, 070-5400129

Bo-Anders Jönsson, ordförande för prorektorsgruppen
Epost: bo-anders.jonsson@rektor.lu.se
Telefon: 046-173147, 070-8183147

Rickard Eksten, Brysselrepresentant
Epost: rickard.eksten@fsi.lu.se
Telefon: 0032-470573912

Erika Söderstjerna, koordinator
Epost: erika.soderstjerna@rektor.lu.se
Telefon: 046-2229258, 076-1361511

Oskar Johansson, koordinator
Epost: oskar.johansson@stu.lu.se
Telefon: 046-2227122