Kontakt

Mats Viberg, ordförande för rektorsgruppen
Epost: mats.viberg@bth.se
Telefon: 0455 – 38 50 01

Eva Pettersson, ordförande för prorektorsgruppen
Epost: eva.petterson@bth.se
Telefon: 0455 – 38 54 25

Erika Söderstjerna, koordinator
Epost: erika.soderstjerna@rektor.lu.se
Telefon: 046 – 222 92 58, 076 – 136 15 11

Oskar Johansson, koordinator
Epost: oskar.johansson@stu.lu.se
Telefon: 046 – 222 71 22

Jeffrey Armstrong, koordinator
Epost: jeffrey.armstrong@lth.lu.se
Telefon: 046 – 222 71 03

Rickard Eksten, Brysselrepresentant
Epost: rickard.eksten@fsi.lu.se
Telefon: 0032 – 470 57 39 12

Caroline Sundberg, Brysselrepresentant
Epost: caroline.sundberg@fsi.lu.se
Telefon: 0032 – 456 41 61 36