Brysselkontoret stärker engagemang i viktiga nätverk

Sedan 1 juli är Brysselkontoret, genom Caroline Sundberg, co-lead för arbetsgruppen Science & Education for Society i vårt Brysselnätverk ERRIN – European Regions Research and Innovation Network.

Sedan tidigare är även Brysselkontoret co-lead för ERRINs Policyarbetsgrupp, genom Rickard Eksten.

Detta engagemang i vårt viktiga nätverk ERRIN ger Lärosäten Syd ytterligare synlighet bland aktörer i Bryssel, samt fler möjligheter att öka vår profil, bättre bevaka policy och främja samarbeten med europeiska partner.