Starkare samarbete för lärosätena i södra Sverige

Sedan länge samarbetar lärosätena i södra Sverige inom utbildning och forskning för bättre resursutnyttjande och högre kvalitet. Idag stärker nätverket, Lärosäten Syd, sin position ytterligare när Linnéuniversitetet går med i samarbetet. 

Högskolorna och universiteten i södra Sverige* samarbetar sedan länge inom en rad områden inom utbildning, forskarutbildning, forskning och administration. Syftet är att få ökad kvalitet, bättre resursutnyttjande och bättre kontakter med näringsliv och samhälle, både för studenter och högskolor och för det omgivande samhället. Tillsammans har Lärosäten Syd cirka 71 000 heltidsstudenter, cirka 15 000 antal anställda och cirka 18 miljarder kronor tillsammans i intäkter (2019 års siffror). Detta motsvarar cirka 25 % av hela sektorn inom dessa tre områden.  

Från och med den den 8 december utökas nätverket i och med att Linnéuniversitetet går med i nätverket.

–Med Linnéuniversitetet får vi en starkare röst, både nationellt och i Bryssel via vårt gemensamma Brysselkontor. Vi kan även utöka samarbetena och samordningen av våra verksamheter, till exempel utveckling av pedagogik, gemensamma doktorandkurser och nätverkande inom gemensamma utbildningar, säger Mats Viberg, rektor för BTH, som i år är ordförande för nätverket.

Syftet med samarbetet är att gynna studenterna och exempel på fördelar är att lärosätena samarbetar när det gäller att utveckla pedagogiken vid digital undervisning, ett högaktuellt ämne idag. Inom specialistsjuksköterskeutbildningen planerar lärosätena att samarbeta när det gäller VFU-placeringar (verksamhetsförlagd utbildning) samt att erbjuda studenterna olika aktiviteter över länsgränserna.

Lärosätena samarbetar även på forskningssidan till exempel när det gäller EU:s ramprogram för forskning och innovation. Nätverket har även som mål att verka för gemensamma frågor i en regional, nationell och internationell kontext där lärosätena kan göra skillnad och bidra till ännu bättre och starkare regioner.

För mer information, kontakta BTH:s rektor Mats Viberg via e-post: rektor@bth.se
Läs mer om Lärosäten Syd på: https://larosatensyd.se/


*Lunds universitet, Malmö universitet, Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Sveriges Lantbruksuniversitet samt Blekinge Tekniska Högskola.