Lärosäten Syd lanserar kontor i Bryssel

Idag lanserar Lärosäten Syd sitt gemensamma Brysselkontor med ett symposium för ett hundratal inbjudna representanter från EU-institutioner, lärosäten och andra forsknings- och innovationsaktörer.

Syftet med kontoret är att universiteten inom Lärosäten Syd ska bli mer aktiva i att påverka policyprocesser, synliggöra forskning och forskare samt öka samarbetet med olika aktörer. Ett övergripande mål är att öka deltagandet i EU:s forskningsprogram.

Lärosäten Syds Brysselkontor finns i samma hus som Skåne European Office och Småland-Blekinge-Halland South Sweden, för att skapa en integrerad sydsvensk representation för regioner såväl som kommuner och lärosäten.

Lärosäten Syds Brysselrepresentant Rickard Eksten har varit på plats sedan september 2018.

– Det finns ett mycket stort intresse bland europeiska partners för våra lärosäten och för vår samverkansmodell, särskilt då vi är de första svenska lärosätena representerade på plats i Bryssel, säger Rickard Eksten.

Lärosäten Syd är ett nätverk för Lunds universitet, Blekinge Tekniska högskola, Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Malmö universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Läs mer om lanseringen på Lunds universitets rektor Torbjörn von Schantz blogg