Lärosäten Syd tar plats i ledningen för Brysselnätverk

Ett nytt år har börjat och sedan 1 januari ingår Brysselkontoret i sekretariatet för nätverket UnILiON under 2020. UnILiON står för Universities Informal Liaison Offices Network och är ett nätverk som samlar de lärosäten med egen representation i Bryssel. Det är därmed en viktig källa till information och intelligens om kommande policy och program, samt insikt i hur andra europeiska lärosäten organiserar sitt europeiska arbete. Sekretariatet består av sju individer från lika många kontor, och är instansen som koordinerar arbetet i nätverket.

Dessutom är Lärosäten Syds Brysselkontor sedan årsskiftet också ordförande för UnILiONs Horisont Europa-arbetsgrupp, vilken är en kanal att utbyta information om det kommande ramprogrammet.

www.unilion.eu