Lärosäten Syd fördjupar samarbete – nytt kontor i Bryssel

SAMARBETE: Lärosätena i södra Sverige stärker sitt samarbete. Nu inrättas ett gemensamt kontor i Bryssel för att skapa nätverk och större genomslag bland EU:s institutioner. Det handlar både om att stärka internationella utbyten och om att nå större framgångar med forskningsmedel från EU.

På onsdagens nätverksträff mellan lärosätenas rektorer undertecknades det avtal som innebär ett fördjupat samarbete – där Brysselkontoret är huvudpunkten.
– På detta sätt får vi en person och kontor på plats som kan följa utvecklingen i EU, bidra till det internationella samarbetet och verka mer specifikt utifrån lärosätenas intressen, säger Håkan Schroeder, ordförande i Lärosäten Syd, dekan på Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp.
– Det är viktigt att vi är på plats där saker händer på det internationella planet. Lärosätena har mycket att ge i några av vår tids stora samhällutmaningar som exempelvis flykting- och migrationsfrågorna.

rektorer2

Fr.v. Anders Hedenstierna, Håkan Schroeder, Kerstin Tham, Stephen Hwang och Torbjörn von Schantz. Håkan Pihl saknas på bilden. 

Ytterligare ett kliv

Lärosäten Syd samarbetar sedan länge gemensamt kring samhällsutmaningar som ställer nya krav på högre utbildning och forskning.

Nu tar alltså Lärosäten Syd ytterligare kliv framåt, med en fördjupad och förnyat avtal. Överenskommelsen beskriver  att samarbete ska ge ökade synergieffekter genom såväl ökad planering som erfarenhetsutbyte. Det handlar om att påverka policyprocesser, synliggöra forskning och forskare samt öka samarbetet med olika aktörer.
– Lärosätens Syds kontor kommer att ligga strategiskt i samma hus som Region Skånes och Copenhagens EU office, säger rektor Kerstin Tham, Malmö universitet. På det sättet hoppas vi lära oss av mer framgångsrika aktörer för att bland annat attrahera forskningsmedel men också etablera djupare  internationella relationer.

Kompletterande profiler 

Lärosäten Syd ser särskilda möjligheter i samarbetet genom sina kompletterande profiler som kan bidra till att hantera behov av både specialisering och bredd i verksamheten. Lärosäten Syd samarbetar exempelvis redan inom forsknings- och innovationsprojekt, kvalitetssäkring av utbildning, studentkårer och arbetsmarknadens kompetensförsörjning. Lärosäten Syd kan genom samarbete kring mobilitet möjliggöra för allt fler studenter att kombinera sina egna utbildningar genom att växla mellan lärosätena.

Artikeln ursprungligen publicerad av Malmö universitet: www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2018/Larosaten-Syd-fordjupar-samarbete—nytt-kontor-i-Bryssel/