Lär dig mer om samverkansprojekt i det kommande EU-ramprogrammet för forskning och innovation – Horisont Europa

Welcome to this webinar series, organised by the universities in Lärosäten Syd. The series will present the opportunities for collaborative research and innovation in Horizon Europe.

The European Union’s next framework programme for research and innovation – Horizon Europe – will begin on 1 January 2021. The largest part of the budget will go to the part, or pillar, of the programme called Global Challenges and European Industrial Competitiveness. This pillar funds collaborative research and innovation projects requiring partners from at least three countries. Participating in such projects is a great opportunity to further researchers’ international networks, and thereby careers.

The pillar is divided into six thematic clusters. We organise a series of five webinars to cover all six clusters. During each webinar, you will get a short introduction to Horizon Europe and learn more about the purpose and context of each cluster, as well as first information about the draft topics and calls that are planned for 2021-2022. The various missions that will features in Horizon Europe will also be covered.

Läs mer och anmälan

Informationsmöte om COST

Datum: 13 februari 2020

Plats: Malmö universitet

Adress: Hörsal G8:125, Gäddan, Citadellsvägen 7

Organiseras av: Lärosäten Syd

Mötet hålls på engelska.

COST stands for European Cooperation in Science and Technology and is a funding organisation for research and innovation networks. COST is Europe’s longest-running programme to promote transnational cooperation between researchers from all over Europe.

Through so called COST Actions, research initiatives across Europe and beyond get connected and enable researchers and innovators to grow their ideas in any science and technology field, including social sciences and humanities, by sharing them with their peers. COST Actions are bottom-up networks with a duration of four years that boost research, innovation and careers.

Networking achieved through COST Actions has proven to be a beneficial stepping stone towards building consortia with European partners that go on to apply and receive funding from the EU Framework Programme for Research and Innovation, currently Horizon 2020.

At this information day, you will learn more about COST Actions from the COST secretariat based in Brussels and understand how it can boost your own research career. You will also hear first-hand experience from peers across Lärosäten Syd, who are and have been engaged in COST Actions. The meeting will be held in English.

Agenda

12:00 – 13:00        Registration and lunch

13:00 – 13:05        Welcome address

  •  Per Hillbur, Prorektor, Malmö universitet

13:05 – 13:10        Introduction to COST in the context of European collaborative research projects

  • Rickard Eksten, Brussels representative & Senior EU Policy Officer, Lärosäten Syd

13:10 – 14:00        Participate in COST Actions and submit a proposal

  • Christer Halén, Senior Administrator – Science Operations, COST Association

14:00 – 14:15        Coffee break

14:15 – 15:15        What are the benefits from participating in COST? Examples of experience and best practice

  • Martin Persson, Professor of Health Science, Högskolan Kristianstad & COST Action Chair for European Cleft and Craniofacial Initiative for Equality in Care
  • Markus Fiedler, Professor at Department of Technology and Aesthetics, Blekinge Tekniska Högskola
  • Roger Johansson, Professor at the Institute for Urban Research, Malmö University
  • Jens Rydström, Professor at Department of Gender Studies, Lund University

15:15 – 15:35        National participation in COST and nomination procedures

  • Birgitta Boman, COST National Coordinator, Vinnova

15:35 – 16:00        Q&A

Register to attend the information meeting

Lärosäten Syd tar plats i ledningen för Brysselnätverk

Ett nytt år har börjat och sedan 1 januari ingår Brysselkontoret i sekretariatet för nätverket UnILiON under 2020. UnILiON står för Universities Informal Liaison Offices Network och är ett nätverk som samlar de lärosäten med egen representation i Bryssel. Det är därmed en viktig källa till information och intelligens om kommande policy och program, samt insikt i hur andra europeiska lärosäten organiserar sitt europeiska arbete. Sekretariatet består av sju individer från lika många kontor, och är instansen som koordinerar arbetet i nätverket.

Dessutom är Lärosäten Syds Brysselkontor sedan årsskiftet också ordförande för UnILiONs Horisont Europa-arbetsgrupp, vilken är en kanal att utbyta information om det kommande ramprogrammet.

www.unilion.eu

Lärosäten Syd lanserar kontor i Bryssel

Idag lanserar Lärosäten Syd sitt gemensamma Brysselkontor med ett symposium för ett hundratal inbjudna representanter från EU-institutioner, lärosäten och andra forsknings- och innovationsaktörer.

Syftet med kontoret är att universiteten inom Lärosäten Syd ska bli mer aktiva i att påverka policyprocesser, synliggöra forskning och forskare samt öka samarbetet med olika aktörer. Ett övergripande mål är att öka deltagandet i EU:s forskningsprogram.

Lärosäten Syds Brysselkontor finns i samma hus som Skåne European Office och Småland-Blekinge-Halland South Sweden, för att skapa en integrerad sydsvensk representation för regioner såväl som kommuner och lärosäten.

Lärosäten Syds Brysselrepresentant Rickard Eksten har varit på plats sedan september 2018.

– Det finns ett mycket stort intresse bland europeiska partners för våra lärosäten och för vår samverkansmodell, särskilt då vi är de första svenska lärosätena representerade på plats i Bryssel, säger Rickard Eksten.

Lärosäten Syd är ett nätverk för Lunds universitet, Blekinge Tekniska högskola, Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Malmö universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Läs mer om lanseringen på Lunds universitets rektor Torbjörn von Schantz blogg

Hallå Rickard Eksten… vår man i Bryssel

Du har precis har börjat jobba för LU och Lärosäten Syd i Bryssel. Den tredje september öppnade han kontoret, som är det första svenska rena lärosäteskontoret i EU:s huvudstad.

Rickard Eksten i Nordic House

Vem är du?

– Jag är uppväxt i Helsingborg, men utbildad i Edinburgh och Brygge. Några poäng hann jag dock läsa vid Lunds universitet innan jag flyttade till Skottland. Nu har jag arbetat i Bryssel i tretton år, de senaste åren med lobbying för skotska universitet. Att börja jobba för Lärosäten Syd är ett halvt steg hem…

Hur är det att arbeta med lobbying i EU-huvudstaden?

– Det är ett dynamiskt, positivt klimat bland de som jobbar här. Man ser vikten av samarbete och delar gärna med sig av information och erfarenheter. Bryssel lockar mängder av unga relativt nyutexaminerade, där många har en ideologisk utgångspunkt och tror på samverkan inom Europa.

Varför behöver Lärosäten Syd en person i Bryssel?

– Bryssel är en knutpunkt där många representationskontor sammanstrålar runt EU:s institutioner. Det är en byråkratisk nod på liten yta där det nog är lättare än vad de flesta tror att få kontakt till exempel med anställda inom EU-kommissionen. Genom att vara på plats i Bryssel kan man snappa upp ytterligare information om vad som är på gång och samtidigt bredda sitt kontaktnät för djupare partnerskap. Att ha en person anställd blir också ett tecken på Europa-engagemang, något som fungerar som en kvalitetsstämpel.

Vilken blir din viktigaste fråga att bevaka?

– Det blir både det nuvarande och framför allt det kommande EU-ramprogrammet för forskning och innovation Horizon Europe, med en föreslagen budget på nästan 100 miljarder euro och tre huvudspår: samhällsutmaningar, excellent forskning och ett europeiskt innovationsråd. Jag ska också försöka hitta nya arenor för forskarna, till exempel som talare och experter i EU:s olika grupper.

Hur kan du hjälpa lärosätena att öka sin forskningsfinansiering?

– Jag kan hjälpa till med att undersöka vad som ligger bakom en utlysning från ett policyperspektiv, vilket kan leda till skarpare ansökningar. Genom att agera via olika nätverk i staden som för samman europeiska universitet och regionala innovationsorganisationer ökar man sina möjligheter att synas i de diskussioner där konsortier samlas inför samverkansprojekt. Men det viktiga är att kombinera Brysselinsatser med ett strategiskt arbete på hemmaplan och därför har varje lärosäte utsett en kontaktperson. Man bör också komma ihåg att det är ett långsiktigt arbete att bygga upp och hålla liv i ett aktivt engagemang på EU-nivå.

Vad har LU och Lärosäten Syd att bidra med i debatten i Europa?

– Rektorerna har lyft exempelvis flykting- och migrationsfrågorna och menar att Lärosäten Syd har mycket att ge när det gäller flera av vår tids stora samhällsutmaningar. Och genom att synas och att bidra med kunskap i diskussioner i Bryssel ökar ens profil, kontaktyta och förmåga att påverka. 

Artikeln först publicerad på: http://www.lum.lu.se/halla-rickard-eksten-var-man-i-bryssel/

Han arbetar för sydsvenska lärosäten i Bryssel

Sex högskolor och universitet i södra Sverige beslutade i vintras att samverkansformen Lärosäten Syd ska få ett kontor i Bryssel. Sedan i början av augusti har lärosätena nu en gemensam röst i hjärtat av EU. Rickard Eksten ska fungera som en sammanbindande länk mellan Sverige och nätverk i staden, inte minst EU-kommissionen. 

– EU-samarbetet handlar inte bara handlar om vad vi kan få ut i euro, utan även vad vi kan bidra med till Europas samhällsutmaningar, säger han när han besöker BTH.

Rickard är själv utbildad på olika platser inom unionen. Först läste han EU-statsvetenskap vid University of Edinburgh, Skottland. Därefter fortsatte han att läsa en master vid College of Europe, i Brygge Belgien. Sedan har han arbetat i Bryssel vid Skottlands EU-kontor med olika lärosäten och organisationer.

– Så den här tjänsten vid Lärosäten Syd är ett halvt steg hemåt för mig. Jag är faktiskt 25 procent bleking, från Listerlandet, säger han och ler.

– Tjänsten innebär att jag åker hem med jämna mellanrum och besöker lärosätena. Samtidig kan jag besöka vänner och familj.

Sett utifrån kan Bryssel och Kommissionen verka som en ogenomtränglig koloss. Men så illa är det inte, menar Rickard.

– Det är en dynamisk miljö i Bryssel, och väldigt transparent. Hela kommissionens telefonbok ligger ju ute på nätet, så det är lätt att få tag på alla. Det gäller bara att koordinera vad man ska tala med en viss person om, så att inte alla kommer med sina enskilda ärenden.

– Min roll är tvåfaldig: dels att föra hem information som jag hör i Bryssel, dels att främja lärosätena utåt till europeiska partners.

I Rickard Ekstens uppgifter ingår bland annat att hjälpa till med att synliggöra lärosätena och dess forskning, att bevaka policyfrågor och att säkra mer forskningsmedel från EU. De lärosäten som ingår i Lärosäten Syd är Högskolan i Halmstad, BTH, Högskolan Kristianstad, Lunds universitet, Malmö universitet och SLU, Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Rickard har besökt alla under de senaste veckorna.

– Jag är på plats i Bryssel vid mitt skrivbord från och med måndag i nästa vecka (3/9 reds anm). Då kommer jag att kommer jag ta emot besöksgrupper av forskare och anställda från lärosätena.

Invigning av kontoret hålls i december. Lärsosäten Syds satsning kommer att utvärderas om två år.

Artikeln först publicerad på: https://www.bth.se/nyheter/han-arbetar-sydsvenska-larosaten-bryssel/

Lärosäten Syd fördjupar samarbete – nytt kontor i Bryssel

SAMARBETE: Lärosätena i södra Sverige stärker sitt samarbete. Nu inrättas ett gemensamt kontor i Bryssel för att skapa nätverk och större genomslag bland EU:s institutioner. Det handlar både om att stärka internationella utbyten och om att nå större framgångar med forskningsmedel från EU.

På onsdagens nätverksträff mellan lärosätenas rektorer undertecknades det avtal som innebär ett fördjupat samarbete – där Brysselkontoret är huvudpunkten.
– På detta sätt får vi en person och kontor på plats som kan följa utvecklingen i EU, bidra till det internationella samarbetet och verka mer specifikt utifrån lärosätenas intressen, säger Håkan Schroeder, ordförande i Lärosäten Syd, dekan på Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp.
– Det är viktigt att vi är på plats där saker händer på det internationella planet. Lärosätena har mycket att ge i några av vår tids stora samhällutmaningar som exempelvis flykting- och migrationsfrågorna.

rektorer2

Fr.v. Anders Hedenstierna, Håkan Schroeder, Kerstin Tham, Stephen Hwang och Torbjörn von Schantz. Håkan Pihl saknas på bilden. 

Ytterligare ett kliv

Lärosäten Syd samarbetar sedan länge gemensamt kring samhällsutmaningar som ställer nya krav på högre utbildning och forskning.

Nu tar alltså Lärosäten Syd ytterligare kliv framåt, med en fördjupad och förnyat avtal. Överenskommelsen beskriver  att samarbete ska ge ökade synergieffekter genom såväl ökad planering som erfarenhetsutbyte. Det handlar om att påverka policyprocesser, synliggöra forskning och forskare samt öka samarbetet med olika aktörer.
– Lärosätens Syds kontor kommer att ligga strategiskt i samma hus som Region Skånes och Copenhagens EU office, säger rektor Kerstin Tham, Malmö universitet. På det sättet hoppas vi lära oss av mer framgångsrika aktörer för att bland annat attrahera forskningsmedel men också etablera djupare  internationella relationer.

Kompletterande profiler 

Lärosäten Syd ser särskilda möjligheter i samarbetet genom sina kompletterande profiler som kan bidra till att hantera behov av både specialisering och bredd i verksamheten. Lärosäten Syd samarbetar exempelvis redan inom forsknings- och innovationsprojekt, kvalitetssäkring av utbildning, studentkårer och arbetsmarknadens kompetensförsörjning. Lärosäten Syd kan genom samarbete kring mobilitet möjliggöra för allt fler studenter att kombinera sina egna utbildningar genom att växla mellan lärosätena.

Artikeln ursprungligen publicerad av Malmö universitet: www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2018/Larosaten-Syd-fordjupar-samarbete—nytt-kontor-i-Bryssel/